Bathroom Anglisht

Game description
Bathroom Anglisht

Ky është një kuiz rreth gjuhës angleze, më saktësisht për objektet që gjenden në banjo, pra se si quhen ato objekte në gjuhen angleze. Testoni njohuritë tuaja në gjuhën angleze.

Përgjigjuni në pyetjet që shfaqen në këtë kuiz.

Kuize ne gjuhen angleze, gjuha angleze, gjuhe angleze teste, teste nga gjuha angleze, gjuha angleze kuize, kuize te ndryshme nga gjuha angleze, gjuhe angleze teste online, teste te ndryshme online, teste online anglisht, Bathroom, Quiz, English Quiz, Bathroom objects, Bathroom kuize, Quizzes in English, English, English language tests, tests of English, English quizzes, quizzes than English, the English language online tests, different tests online, online English tests, Bathroom, Quiz, Quiz English, Bathroom objects, quizzes Bathroom,