Kuizi Gjuha angleze pjesa e pestë

Game description
Kuizi Gjuha angleze pjesa e pestë

Ky është një kuiz nga Gjuha Angleze. Kuizi përmban 10 pyetje, ku secila pyetje ka 4 opcione, vetëm njëri opcion është i saktë. Kjo është pjesa e pestë e këtij kuizi, Testoni njohuritë tuaja në gjuhën angleze.rnrnrnTeste ne anglisht, Anglisht teste online, Gjuha angleze, Anglisht, English Language, Gjuhe angleze, Kuize, Teste nga gjuha angleze, Teste anglisht, Kuize anglisht, Kuize te ndryshme, Teste te ndryshme, Teste te matures, Matura Teste, teste nga Matura, Matura teste, Teste per maturante, Matura shtetërore, Matura shteterore,