Rocks Quiz Kuiz per gurët dhe shkembinjët

Game description
Rocks Quiz Kuiz per gurët dhe shkembinjët

English:This is quiz about stones or rocks.Play this quiz about stones or rocks. Test yourself how much you know about the stones or rocks.rnrnrnShqip:Ky është quiz rreth gurëve apo shkëmbinjve. Luaj këtë quiz në lidhje me gurë apo shkëmbinj. Testoni veten se sa ju e dini në lidhje me gurë apo shkëmbinj.