The country maps quiz Lojë nga Gjeografia Loje me hartë

Game description
The country maps quiz Lojë nga Gjeografia Loje me hartë

The country maps quiz.DRAG EACH COUNTRY NAME TO ITS PROPER PLACE ON THE MAP.Test your knowledge about countries. rnrnrnTestoni se sa dini rreth vendeve në hartë.rnrn