Where is Kuiz nga Gjeografia

Game description
Where is Kuiz nga Gjeografia

This is a quiz about the places where they are. Test yourself how much you know about the places where they are located.Ky eshte nje kuiz rreth vendeve se ku ndodhen. Testoni veten se sa dini rreth vendeve se ku gjenden ato.